דמי אבטלה לעצמאי

Tensed bearded young man touching his temples and having headache over white background

חל משנת 2018, ובהתאם לחוק פנסיה חובה לעצמאים, עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני יוכל למשוך בתנאים מסוימים כספים מתוך קרן החיסכון, וזאת במצב של אבטלה (הפסקת העיסוק במשלח ידו, סגירת עסק או הגעה לגיל פרישה ללא הכנסות מעסק או משלח יד).

סכום המשיכה המקסימלי שעצמאי יוכל למשוך במצב של אבטלה תלוי, בין היתר, במספר השנים בהם הפקיד העצמאי כספים בקופת הגמל לקצבה.

כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של אבטלה יהיו פטורים ממס עד לתקרה הקבועה בחוק (כ-12 אלף, נכון להיום).

מי זכאי?

עצמאי שסגר את העסק.
עצמאי אשר הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה מעסק או משלח יד (כולל הכנסה מחקלאות או עיבוד אדמה)
עצמאי שחדל לעסוק במשלח היד שלו.

תהליך מימוש הזכאות
על מנת למשוך את הכספים מתוך הביטוח הפנסיוני בזמן האבטלה יש להמציא מספר מסמכים:
אישור מביטוח לאומי שהחוסך העצמאי הינו במצב אבטלה.
אישור מרשות המסים על סגירת תיק העוסק במע"מ ובמס הכנסה.
הצהרה חתומה מרואה חשבון או מעורך-דין על כך שהעסק חדל מכל פעילות.
ייתכן שלצורך שחרור הכספים יידרש העצמאי להגיש לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיני הוכחות על סגירת העסק, למשל: הוכחות על הפסקת פרסומו, סגירת אתר האינטרנט שלו וכיו"ב.
משיכת הכספים בגין סגירת העסק תהיה בפריסה לשלושה תשלומים (3 תשלומים שווים במשך 3 חודשים), ובגין יציאה לגיל פרישה תהיה בתשלום אחד.

מאמרים לפי נושאים

צרו איתי קשר ואחזור אליכם

מאמרים נוספים:

אני זמין לכל שאלה