סקירה, ביקורת ודוחות מבוקרים

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_text_separator title=”אשמח אם תחזרו אלי” i_icon_fontawesome=”fa fa-rocket” i_color=”green” color=”green” border_width=”2″ css_animation=”none” add_icon=”true”]

    [/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_text_separator title=”כיצד נוכל לסייע לך? ” i_icon_fontawesome=”fa fa-life-ring” i_color=”juicy_pink” color=”juicy_pink” border_width=”2″ add_icon=”true”][vc_column_text]הדוחות הכספיים, לרבות הביאורים, מוצגים עם מספרי השוואה לתקופות קודמות. בכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון.
    הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח/המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת (פרטית, ציבורית, ממשלתית, מלכ”ר, חברת ביטוח, בנק ועוד).
    חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על פי הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלהן. חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה מסתפקות בדרך כלל בדוחות שנתיים בלבד. הדוחות משמשים את המשקיעים ואת המלווים (בנקים, ספקים וגופים אחרים) כחלק משיקולי מתן ההלוואה/ אשראי או ביצוע השקעה וכן את הרשויות ממשלתיות בקביעת המסים, עמידה בהוראות רגולטוריות, מכרזים ועוד.
    משתמשים נוספים העשויים למצוא עניין בדוחות הכספיים הם מנהלים, עובדים, מתחרים, תקשורת וכיוצא בזה.
    בפתח הדוחות הכספיים מוצגת חוות דעת או דוח סקירה של רואה חשבון המבקר. לרוב חוות הדעת הינה בנוסח סטנדרטי וסטייה ממנו הינה נורת אזהרה לקורא הדוחות הכספיים.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”לקוחות מספרים” i_icon_fontawesome=”fa fa-comments” color=”turquoise” border_width=”2″ add_icon=”true”][testimonial style=”dark” items=”6″][/vc_column][/vc_row]