תשלום שכר טרחה בכרטיס אשראי 800+מעמ

אנא בחר בכפתור הרלוונטי בהתאם להודעת החיוב והסכם שכר הטרחה
לאחר בחירתך - תועברו לאתר מאובטח להזנת נתוני כרטיס האשראי

700 + מעמ
819 ש"ח

800 + מעמ
936 ש"ח

900 + מעמ
1,053 ש"ח

1,000 + מעמ
1,170 ש"ח

1,200 + מעמ
1,404 ש"ח