שאלון לדוח שנתי

להגיש את הדו"ח השנתי

ולצאת מזה בשלום

1
הקדמה
2
פרטים אישיים
3
משכורת וקצבה
4
השקעות
5
מסמכים נוספים וחתימה

לקוחות יקרים,

עברה וחלפה לה שנה נוספת, וכמו גלגל, הגיע הזמן להכין ולהגיש את הדוח השנתי למס הכנסה.

בהתאם להוראות החוק, עצמאים, שותפים, יזמים, משקיעים, בעלי מניות בחברות, בעלי הכנסות מעסק, שכירים בעלי הכנסות גבוהות (ונישומים נוספים) חייבים להגיש, מידי שנה, דוח שנתי למס הכנסה המפרט את כל הכנסותיהם שמקורן בארץ או מחו”ל.

את הדוח יש להגיש עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת, או במועד מאוחר יותר, כפי שיאושר לנו על ידי מס הכנסה.
הפעם, השתדלנו לקבץ עבורכם את כל הנתונים שעליכם לספק לנו, במקום אחד, וזאת בהתאם לשאלון הדיגיטלי שאתם ממלאים עכשיו.

איך מתקדמים ומה עושים?
בעמודים הבאים תמצאו את תשובותיכם לשאלות.
ליד כל תשובה חיובית, תוכלו למצוא בעמודת ה”משימות” את ההערות והבקשות הרלוונטיות.
וכל מה שנשאר זה להעביר אלינו את המסמכים והאישורים בהתאם לרשימה וכך נוכל לקדם את הדוח שלכם ולהגישו בהקדם.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/הבהרה/בקשה

ניתן להשיג אותנו במשרד בטלפון 077-2231222
(שלוחה 21 לג’סאן, שלוחה 41 לאהובה, שלוחה 31 לבנצי)

שלכם,
בנצי וצוות המשרד

טופס עדכון פרטים אישיים

(כן, יש למלא את הטופס מידי שנה)

מצב משפחתי

(הסטטוס שמעודכן במשרד הפנים)​

מספר ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

טלפון נייד

דוא"ל

עיסוק עיקרי בשנה שעברה

כתובת מגורים

כתובת למשלוח דואר

הערות מיוחדות לתשומת ליבנו

השלמת נתונים חשובים לעצמאיים ולבעלי עסקים:

כחלק ממערך שיפור אופן קבלת הנתונים מהתוכנות והמערכות השונות, נבקש גישה לצפייה בלבד, במערכת הפקת החשבוניות שלכם

האם לאיש/ה יש עסק?

שם/כינוי העסק

נתוני מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית של האיש/ה

האם את/ה סוחרים באתרים באינטרנט כגון: Amazon, Ebay, Etsy וכדומה?

האם את/ה שותפים בשותפות?

האם לבן/בת הזוג יש עסק?

שם/כינוי העסק

מערכת הנהלת חשבונות דיגיטלית של בן/בת הזוג

האם את/ה סוחרים באתרים באינטרנט כגון: Amazon, Ebay, Etsy וכדומה?

האם את/ה שותפים בשותפות?

האם יש מקור הכנסה משותף ממשכורת / עסק / משלח יד בין בני הזוג?

מקור הכנסה משותף = מקור הכנסה של אחד מבני הזוג תלוי במקור הכנסה של בן זוגו השני.

הכנסות ממשכורת/ קצבה/ פנסיה

האם יש לך הכנסות ממשכורת/ קצבה/ פנסיה?

האם יש לך הכנסות ממשכורת שמקורה בחו"ל?

האם סיימת / החלפת מקומות עבודה במהלך/בסוף השנה?

הכנסות מקצבאות

האם קיבלת קצבאות או תשלומים מביטוח לאומי או חברת ביטוח

כגון: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, דמי לידה, שמירת הריון, עבודה מועדפת, קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת נכות וכדומה. יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי. או קצבאות אחרות מגורמים אחרים? (קצבת שיקום וכיוצ"ב)

האם קיבלת קצבאות או מענקים (כולל מענקי קורונה) מחו"ל?

אישורים שנתיים על הפקדות באופן עצמאי

(כלומר: הפקדות ותשלומים שביצעתם שלא באמצעות תלוש המשכורת)

הפקדות לקופות גמל/ פנסיה/ ביטוח מנהלים
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

תשלומים לביטוח חיים (לרבות ביטוח חיים במשכנתא)

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

תשלומים בגין ביטוח אבדן כושר עבודה
( לא הפקדות הכלולות בתלושי השכר/טופס 106)

השקעות בשוק ההון

(פקדונות וחסכונות, ריבית, דיבידנד, ניירות ערך, מטבעות וירטואלים)

בנקים והשקעות בארץ

בנקים והשקעות (כולל חשבונות מנוהלים וברוקרים) בחו"ל

האם יש לך השקעות פרטיות/ישירות בגופים שלא נעשו באמצעות תיק ניירות הערך/תיק המניות בבנק?

האם היו לך/לכם עסקאות במטבעות וירטואלים (קריפטו)?

עסקאות בקריפטו: לרבות: קנייה / מכירה / המרה / החלפה / כרייה / סטייקים וכיוצ”ב במטבעות וירטואלים (קריפטו) ו/או NFT

השקעות נדל"ן בארץ / בחו"ל

האם יש לך/לכם הכנסות מהשכרת דירות למגורים בארץ

השכרתי דירה / דירות באמצעות האינטרנט?

באתר/ים כגון: AirB&B, Booking.com וכיוצ"ב

האם יש לכם הכנסות מהשכרת נדל"ן עסקי / מסחרי?

יש לי הכנסות / השקעות מהשכרת נכסי נדל"ן בחו"ל

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 2

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 3

האם יש משרד או מדינה נוספת?

משרד/מדינה 4

האם מכרת נכסי נדל"ן במהלך השנה בארץ?

האם מכרת נכסי נדל"ן במהלך השנה בחו"ל?

נאמנויות ואחזקה בתאגידים בחו"ל

נאמנויות (Trust) בחו"ל

אחזקה בחברות / שותפויות בחו"ל

עסקאות בינלאומיות

תכנון מס חייב בדיווח

מסמכים אחרים רלוונטיים שיש לצרף

קבלות מקוריות בגין תרומות למוסדות המוכרים לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה או תרומות והוצאות להנצחת זכרו של חייל או נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה

אישורים על השקעות במחקר ופיתוח, נפט וסרטים

אם אתם גרים ביישוב פיתוח - נא העבירו "אישור תושבות" מהיישוב.
או אם אתם חברי קיבוץ - נא העבירו אלינו טופס 1443 חתום על ידכם ועל ידי הקיבוץ

האם הנך גרוש/ה ואת/ה משלמ/ת מזונות או משתתפ/ת בכלכלת ילדים?

האם נקבעה לילדך לקות למידה / נכות / שהנך משתתף באחזקת בן משפחה נטול יכולת (מקרבה ראשונה)?

האם סיימת לימודי תואר אקדמי או לימודי מקצוע ב-3 שנים האחרונות?

חתימה

הריני לאשר את נכונות הנתונים.

* ייתכן ושליחת הטופס תיארך מספר שניות. נא להמתין עד לאישור השליחה